Neteges Aitzol

Neteges Aitzol

Neteges Atizol

Telèfon fix 972780022 mòbil 638053624

17142 - Verges

Es molt fácil una vegada estas a Verges

Què oferim?

Neteges de tot tipus de superficies, locals, privades, publiques, etc...

Què destaquem?

Discreció, responsabilitat... I degut als moments que ens trobem, fem servir els bactericides I virucides adecuats.
Productes Bío.

Horari

De 8:00h a 20:00h